Naar beneden

WORKING TOGETHER ON GROWTH AND SUCCESS

Qmulus is an investment firm that provides growth capital to successful entrepreneurs in realizing their growth targets. We invest in scalable, (fast) growing companies with a sustainable competitive advantage. We focus our attention on medium-sized companies that cannot realize their plans sufficiently, due to lack of capital. We aim to put our energy, knowledge and experience in these companies. Lees meer >

SAMENWERKEN AAN GROEI EN SUCCES

Qmulus is een investeringsbedrijf dat groeikapitaal verschaft aan succesvolle ondernemers bij het realiseren van hun groeidoelstellingen. Wij investeren graag in schaalbare, (snel)groeiende ondernemingen met een verdedigbaar concurrentievoordeel. Onze specifieke aandacht richten wij op middelgrote ondernemingen die hun plannen niet voldoende kunnen realiseren door gebrek aan kapitaal. Lees meer >

BUILDING A LASTING RELATIONSHIP

Qmulus doesn’t have short-term focus, but strives for a sustainable relationship of mutual respect and trust. The Qmulus team has extensive knowledge and experience in the field of asset management and corporate finance. It also has extensive practical experience and track record from the business. This allows the Qmulus team to actually get started as a substantiated sparring partner. They provide, when needed, financial, strategic, operational.. Lees meer >

Bouwen aan een duurzame relatie

Qmulus heeft niet per se een korte termijn focus, maar streeft naar een duurzame relatie van wederzijds respect en vertrouwen. De specialisten van Qmulus hebben lange en brede ervaring met vermogensbeheer en corporate finance. Zij bieden, wanneer nodig, financiële, strategische, operationele en management ondersteuning om bedrijven naar een hoger niveau en volgende fase te brengen. Lees meer >

contactgegevens

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

  • Nieuwe Duinweg 24
  • Postbus 800
  • 2501 CV Den Haag
Blijf op de hoogte via social media