Investeringsproces

Kennismaken

De doorlooptijd van het investeringsproces varieert per project. Een goede kennismaking en een grondige analyse kost nu eenmaal tijd. Kenmerkend voor Qmulus zijn de korte beslislijnen, flexibiliteit en daadkracht om snel te schakelen waar nodig.

In de regel begint een investeringsproces met het door beide partijen ondertekenen van een NDA (non disclosure commitment/geheimhouding). Een Teaser of Informatie Memorandum (IM) kan worden gevraagd of aangeboden ter onderbouwing van de business case.

In de gesprekken die hierna volgen zal na verloop van tijd de intentie worden vastgesteld om een partnerschap met elkaar aan te gaan en zullen de uitgangspunten van beide participanten worden vastgelegd. Dit gebeurt doorgaans in een LOI (Letter of Intent). A�In de regel wordt exclusiviteit afgesproken.

Due Diligence (DD)

De volgende stap is een boekenonderzoek waarbij de verstrekte juridische, commerciA�le, fiscale en financiA�le gegevens op juistheid worden getoetst.

Een DD traject wordt in de regel uitgevoerd door het Qmulus Investment Team in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen. Zoals een accountant, advocatenkantoor etc. De lengte van dit onderdeel van het investeringsproces, de aanpak van de DD is geheel afhankelijk van een onderneming.

Investeringsvoorstel

Hierna zal het Investment Team van Qmulus het finale investeringsvoorstel schrijven voor het Investment Committee van Qmulus. Zij zullen de definitieve beslissing nemen of de investering doorgang gaat vinden. Eventueel kunnen er dan nog aanvullende vragen of uitgangspunten worden geformuleerd.

Afronding

In deze fase kunnen de laatste/detail onderhandelingen plaatsvinden over de dan reeds bekende overeenkomst(en), de structuur, de closing datum, de aanvang van de samenwerking, de interne en externe communicatie etc.

Start samenwerking

In de regel zal de Investment partner die de deal begeleid heeft bij Qmulus ook het eerste aanspreekpunt blijven van de ondernemer. Het kan zijn dat de partner plaats neemt in een Raad van Commissarissen of een Raad van Advies. Ook kan het voorkomen dat Qmulus meer operationele betrokkenheid heeft afgesproken. Mocht dit laatste het geval zijn dan zal van tevoren door middel van A�goede afspraken worden vastgelegd hoe dit wordt opgepakt en ingevuld.

 

NEEM CONTACT OP

  • Nieuwe Duinweg 24
  • Postbus 800
  • 2501 CV Den Haag
https://termpapermonster.com/