Geschiedenis

Geschidenis-QmulusNL
1990 De start

Yvonne Swaans (21) en Richard Westerhuis (23) starten in 1990 met “De Kamer Balie” in Eindhoven, waarbij zij bemiddelen in onzelfstandige woonruimte.
Deze formule A�slaat aan en in 1991 volgt een tweede vestiging. Binnen korte tijd heeft het bedrijf achtA�vestigingen en wordt het aanbod steeds uitgebreider.
In 1993 verandert “De Kamer Balie” zijn naam in Direct Wonen.
Een naam die goedA�aangeeft waar de organisatie op dat moment voor staat. Het aantal vestigingen groeit inA�de jaren die daarop volgen. In iedere grote stad van Nederland bevindt zich, na 8 jaarA�bouwen aan de onderneming, een Direct Wonen vestiging.

1995 Goed Beheer

De klanten vragen om aanvullende diensten en met de oprichting van Goed Beheer kan deA�verhuurorganisatie de verhuurders, na het tot stand komen van een huurbemiddeling,A�een uitgebreid dienstenpakket aanbieden. De belangen van de verhuurder en huurderA�worden hierbij zorgvuldig gewogen.

1995 De start van www.directwonen.nl

Al vroeg wordt er in de organisatie op de ongekende mogelijkheden van het internetA�ingespeeld. De interactieve website www.directwonen.nl bestaat sinds 1995. Hiermee is Direct Wonen een van de eerste bedrijven in Nederland die het model inrichtte op het bouwenA�van een relatie met huurders en verhuurders door middel van dit communicatiekanaal.A�Naast de mogelijkheid om de transactie op deze wijze tot stand te brengen wordt ook danA�de mogelijkheid tot het verzamelen van toegespitste marktkennis onderkend. HiermeeA�kan verdere groei worden behaald. Direct Wonen is de eerste klant van Google inA�Nederland.

2004 Direct Wonen Verkoop

Door de toenemende vraag van de doelgroep naar koopwoningen wordt in 2004 gestart metA�de verkoop van nieuwbouwprojecten.

2004 Direct Hypotheken

De start in de financiA�le dienstverlening was oorspronkelijk gelegen in de bemiddeling vanA�woonverzekeringen ten behoeve van huurders. Door de toenemende vraag vanuit deA�eigen nieuwbouw organisatie wordt de dienstverlening in 2004 verder uitgebreid metA�hypotheken en daaraan gerelateerde verzekeringsproducten.

2005 Zakenvrouw van het jaar A� A� A� A� A�

Yvonne Swaans wordt benoemd tot zakenvrouw van het jaar 2005.

2006 Acadium Bastion enA�A�FlexGarant Assuradeuren

Wederom wordt er een mijlpaal bereikt met de afronding van de acquisitie van AcadiumA�Bastion, financieel adviseurs en FlexGarant Assuradeuren. A�Dankzij deze acquisitie kreeg Direct Wonen de beschikking over een zeer ervaren (meer dan 30 jaar) nichespeler inA�het hogere segment voor hypotheekbemiddeling, verzekeringen en gouden handdrukkenA�en een kwalitatief hoogstaande backoffice.

2007 Geldlenen.nl

In het voorjaar breidde Direct Wonen haar pakket financiA�le dienstverlening verder uitA�met de oprichting van Geldlenen.nl. Deze business unit is gericht op consumptief kredietA�en gelieerde (accessoire) verzekeringen.

2007 Direct Wonen NV gaat naar de beurs

Om de groei van de organisatie verder te versnellen besluit het bedrijf haar eigen vermogenspositie te versterken door middel van een beursgang. Dit project wordt op 1 mei 2007 succesvol afgerond. Vanaf die dag is zij genoteerd aan de AIM (Alternative Investment Market) beurs vanA�de London Stock Exchange.

2007 Geldshop.nl en Financium

In de loop van dat jaar breidt de onderneming weer verder uit met de acquisitie van beideA�bedrijven, actief in de hypothecaire en consumptief kredietmarkten. Met deze overnamesA�wordt een basis gelegd voor het huidige investeringsmodel van Qmulus, waarbijA�synergiemogelijkheden tussen de participaties waar mogelijk worden benut.

2007 Just HousingA�

Ook de divisie Wonen maakt een groei door met de overname van Just Housing.A�Deze gerenommeerde speler in de huurbemiddelingsmarkt richt zich voornamelijk op hetA�hogere segment van huurwoningen (>1200 euro).

2008 Kamernet.nl

Aan het begin van 2008 neemt Direct Wonen Kamernet.nl over. Met deze aankoopA�versterkt Direct Wonen de online strategie van de groep.

2008 A�Uw Toekomst

In mei 2008 wordt binnen de financiA�le diensten divisie een stap gemaakt door deA�overname van deze kleine verzekeraar. Uw Toekomst is een direct writer die zichA�voornamelijk gericht heeft op tijdelijke en levenslange overlijdensrisicoverzekeringen.

2008 Settle Service

De overname van de marktleider in de relocation sector past goed in de strategie van deA�organisatie om binnen het huursegment alle doelgroepen te kunnen bereiken enA�bedienen.

2008 Direct Hypotheken

Door de marktomstandigheden in de financiA�le diensten sector (credit crunch) heeft deA�organisatie besloten om haar activiteiten onder de naam Direct Hypotheken stop teA�zetten. Alle activiteiten die te maken hebben met het verkopen van hypotheken wordenA�binnen Acadium Bastion voortgezet.

2010 A�Nieuwe naam van de holding: Qmulus N.V.

Op 15 januari 2010 wordt de nieuwe naam van de holding geA?ntroduceerd. DeA�bedrijfsactiviteiten in de groep zijn ondertussen zo divers dat de naam Direct Wonen N.V.A�verwarring oproept bij de klanten en leveranciers. Er wordt gekozen voor een meerA�algemene naam. Qmulus staat voor dynamiek, groei en flexibiliteit binnen A�A�nA�vorm. Woorden die passen bij het ondernemersbeleid dat gevoerd wordt. IedereA�dochteronderneming blijft gewoon onder haar eigen naam verder werken.

2010 Verkoop van het bedrijf Goed BeheerA�
2010 Exit van de AIM beurs in London

Op 25 juli 2010 wordt de notering van het DIWO aandeel op de AIM beurs in Londen stopgezet en wordt Qmulus NV weer een private onderneming.

2010 tot 2013 Focus op operational excellence

Mede door de recessie en de ontwikkelingen op de (financiA�le) markten ligt de focus van Qmulus en haar deelnemingen in deze tijd met name op het blijven realiseren van haar doelen. Er wordt veel aandacht gegevenA�aan operational excellence en in sommige bedrijven worden reorganisaties doorgevoerd. Er worden keuzes gemaakt voor near- en offshoring van de non core activiteiten. Dit alles met een positief resultaat.

2010 en verderA�Buy&Build binnen consumer finance

Gedurende deze jaren worden er op regelmatige basis substantiA�le (portefeuille)A�overnames gedaan die de positie van marktleider in consumptief krediet versterken. ZoA�bouwen we stap voor stap aan een gezonde marktpositie die het mogelijk maakt om deA�tussenpersonenmarkt in de komende jaren te professionaliseren.

A�2011 Consumer finance in de Benelux

Het ondernemerschap staat ondertussen niet stil en we gaan over de grens. BinnenA�BelgiA� en Luxemburg vinden we een goede overnamekandidaat binnen consumer financeA�om onze vleugels uit te slaan in deze bedrijfstak. Marktleiderschap ligt hier in hetA�verschiet.

2012 Verkoop van het bedrijf Uw Toekomst

Om de juiste focus te kunnen houden en de best mogelijke ondersteuning te kunnenA�geven aan een bedrijf waarin wij participeren wordt besloten deze kleine verzekeraar teA�verkopen aan een gespecialiseerde partij die hier met 100% focus mee aan de slag kanA�gaan.

2013 en verder de keuze voor een investeringsbedrijf

De omvang van Qmulus en haar activiteiten noodzaakt de ondernemers om goed na teA�denken over de toekomst. A�Het besluit wordt genomen om als actieve investeerder te gaanA�optreden. Zo kunnen we, i.p.v. zelf direct te ondernemen, andere succesvolleA�ondernemers ondersteunen om zo samen rendement te maken en waarde te creA�ren. De transformatie van Qmulus naar een investeringsbedrijf is een feit.

2014 Direct Wonen gaat volledig onlineA�

Nadat reeds eerder was gebleken dat de traditionele verhuurmakelaar geen succesvolA�businessmodel meer oplevert is in 2013 begonnen met het definitief ombouwen vanA�Direct Wonen naar een online huurmarktplaats. We maken hierbij gebruik van bestaandeA�kennis; het businessmodel van Kamernet.nl dient als voorbeeld. Op 10 april 2014 wordt direcwonen.nl gelanceerd. Bijna alle medewerkers van het bedrijf nemen afscheid enA�worden ondergebracht bij een externe landelijke verhuurmakelaarsketen die specifiekA�kiest voor een persoonlijk servicemodel. De kennis van het oude Direct Wonen teamA�geeft hun een groot voordeel.

2014 Introductie HuurAccept

HuurAccept is voortgekomen uit de ruime ervaring in de bemiddeling en beheer van particuliere woonruimte die bij Direct Wonen verhuurmakelaars aanwezig was. HuurAccept levert naast een strak Acceptatie proces meerdere diensten zoals HuurIncasso en een unieke HuurVerzekering. Als eerste en enige partij in Nederland biedt HuurAccept een verhuurder de mogelijkheid om zeker te zijn van het maandelijks ontvangen van de huur.

 

NEEM CONTACT OP

  • Nieuwe Duinweg 24
  • Postbus 800
  • 2501 CV Den Haag
writing a term paper